Copyright 2 Advice You

Beelden

Foto's en illustraties op de website mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming. Foto's en illustraties op de diverse websites waar wij naar doorlinken vallen onder het copyright van de betreffende websites en mogen ook niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende website-eigenaar.

Teksten

Overname van enige tekst op de website is alleen geoorloofd met schriftelijke toestemming van 2 Advice You, tevens dient de bron ("2 Advice You") te worden vermeld. De layout van de website is eigendom van 2 Advice You en haar webdesigner en mag nimmer worden gebruikt door derden.
Teksten op en layout van de diverse websites waar wij naar doorlinken vallen onder het copyright van de betreffende websites en mogen ook niet worden gebruikt/overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende website-eigenaar.

Bron diverse teksten

Voor diverse teksten zijn als basisteksten gebruikt welke eigendom zijn van Honeywell, dit is gebeurd met uitdrukkelijke toestemming van Honeywell en deze teksten mogen door derden nimmer zonder schriftelijke toestemming van Honeywell worden gebruikt. De overname van deze teksten vanaf de site van 2 Advice You is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van zowel Honeywell als 2 Advice You.

Copyright derden

Alhoewel wij zeer secuur te werk zijn gegaan bij de opbouw van onze site kunnen wij helaas niet voorkomen dat er onbedoeld (en buiten onze kennis) een inbreuk op andermans copyright word gemaakt. Hiervoor bieden wij bij voorbaat excuses aan en wij zullen dit na melding uwerzijds direct onderzoeken en (zo nodig) aanpassen. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld noch enige aansprakelijkheid -hoe dan ook genaamd- accepteren.